Wydawca treści

« Powrót

Ogłoszenie

Ogłoszenie

Nadleśnictwo Oborniki informuje, że od marca do końca maja 2017 r. w drzewostanie między miejscowościami Rożnowo i Kowanówko w oddz. 856 b prowadzone będą prace gospodarcze wynikające z Planu Urządzenia Lasu.

Będą one polegały na wykonaniu cięć rębnych, porządkowaniu terenu i odnowieniu lasu w ustawowym terminie. W trakcie prowadzenia prac, w miejscach oznaczonych tablicami, prosi się     o zachowanie szczególnej ostrożności oraz o niewchodzenie na powierzchnie, na której są one wykonywane.