Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Co dalej z konikami polskimi w Puszczy Noteckiej

Co dalej z konikami polskimi w Puszczy Noteckiej

Wypas koników polskich w Nadleśnictwie Oborniki będzie kontynuowany

Obecność konika polskiego w Puszczy Noteckiej stanowi dużą atrakcję. Jego obecność w lesie nie jest związana z podnoszeniem walorów turystycznych regionu. To działanie wybitnie prośrodowiskowe mające na celu przywrócenie na tym terenie zanikającego w skali  Europy siedliska zwanego świetlistą dąbrową.

Realizowany w ramach planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dąbrów Obrzyckich eksperyment naukowy wywołuje szereg pytań. Dotyczą one głównie metodyki jaką należy przyjąć by wypracowane rozwiązania można przenieść na inny grunt. Aktualnie w ogrodzonej kwaterze o powierzchni około 10 ha znajduje się 8 szt. Z końcem listopada wrócą one do stajni w Sierakowie.

W przyszłym roku koniki polskiej trafią do zagrody później niż w latach 2014 i 2015. Ich skład zmniejszy się o połowę. Długo dyskutowano nad pochodzeniem siana, którym zwierzęta są dokarmiane. Najlepiej gdyby pochodziło ono z łąk trzęślicowych. Konie lubią towarzystwo człowieka, preferowały eksplorację południowej części zagrody. Aby obserwować zachodzące zmiany założono 7 powierzchni monitoringu przyrodniczego. Pierwsze wyniki wskazują na pojawienie się gatunków charakterystycznych dla chronionego zbiorowiska roślinnego.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu, Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu, Przedsiębiorstwa "Gałopol" z Sierakowa i gospodarzy - Nadleśnictwa Oborniki.