Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Czy świat rzeczywiście jest gotowy do zmian?

Czy świat rzeczywiście jest gotowy do zmian?

Sukces polega na tym, że "195 państw, które nigdy wspólnie na nic się nie zgadzają, a w niektórych przypadkach gotowe są toczyć między sobą wojny, znalazły wspólny grunt w kwestii zmian klimatycznych" (źródło Corriere della Serra.)

Po dwóch tygodniach debat zakończył się szczyt klimatyczny w Paryżu. Podzielone są zdania czy negocjacje zakończyły się sukcesem czy też założenia podpisanej umowy będą nierealne. Czas to zweryfikuje. Póki co warto zapoznać się z wybranymi założeniami i opiniami, aby kreować własne poglądy.  To fakty relacjonowane przez BBC – największą korporację nadawczą na świecie.

•    Osiągnięcie konsensusu przez blisko 200 krajów w kwestii konieczności ograniczenia emisji gazów cieplarnianych jest uważane przez wielu obserwatorów jako osiągnięcie samo w sobie i jest uznawane za "historyczne".
•    Naukowcy podkreślają, że paryskie porozumienie musi być wzmocnione, jeśli ma mieć jakąkolwiek szansę na ograniczenie niebezpiecznych zmian klimatu.

1.    Główne założenia:
• utrzymanie wzrostu temperatury na świecie poniżej 2.0C (3.6F) i dążenie do ograniczenia do 1.5C względem temperatury w okresie preindustrialnym;
• ograniczenie ilość gazów cieplarnianych emitowanych wskutek działalności człowieka do takiego poziomu, aby drzewa, gleby i oceany mogły wchłonąć je naturalnie w okresie 2050 - 2100;
• przegląd wkładu każdego kraju na rzecz redukcji emisji będzie odbywał się co pięć lat,
• zapewnienie wsparcia finansowego przez kraje zamożne biedniejszym narodom w celu dostosowania się do zmian klimatu i przejście na odnawialne źródła energii.


2.    Co znajduje się w Umowie?
• kluczem porozumienia jest niedopuszczenie do niebezpiecznych i nieodwracalnych zmian klimatu tj. wzrostu powyżej 2C w porównaniu z okresem sprzed rewolucji przemysłowej.   
• dążenie do bardziej ambitnego celu sygnalizowanego przez wiele krajów, które zmagają się z podnoszącym się poziomem mórz i oceanów zostało utrzymane w umowie (obietnica dążenia do ograniczenia wzrostu globalnej temperatury nawet do 1.5C).
• umowa to zwycięstwo krajów najbardziej narażonych na zatopienie, małych wysp, krajów najsłabiej rozwiniętych i wszystkich tych, którzy mają najwięcej do stracenia, którzy przybyli do Paryża by powiedzieć, że nie chcą współczucia, lecz konkretnego działania.
• po raz pierwszy, Porozumienie zakłada długoterminowy plan dla osiągnięcia szczytu w emisji gazów cieplarnianych "jak najszybciej". Ponadto celem jest osiągnięcie równowagi pomiędzy emisją gazów cieplarnianych wytwarzanych przez człowieka a ich pochłanianiem przez lasy i oceany "w drugiej połowie tego wieku".
• Uzgodnienie obniżenia emisji gazów cieplarnianych do poziomu zerowego netto w ciągu kilku dekad jest zgodne z złożeniami prac badawczych (Potsdam Institute for Climate Impact Research).  
• "Paryska Umowa to dopiero pierwszy krok na tej długiej drodze. Wciąż zawiera elementy powodujące frustrację i zawód, ale jest znaczący postęp w negocjacjach (Greenpeace).
• „Sama Umowa nie wyciągnie nas z dziury w jakiej jesteśmy, ale przynajmniej sprawi, że jej boki będą mniej strome".


3.    Co z pieniędzmi?
• kraje rozwijające się przyznały, że potrzebują pomocy finansowej i technologicznej, aby zmienić strategię energetyczną z paliw kopalnych na odnawialne źródła energii.
• 100 mld $ USA (£ 67bn) rocznie do 2020 r.- tyle wyniesie budżet Funduszu Klimatycznego dla najbiedniejszych.
• „Wartość pomocy w wysokości $ 100 mld rocznie jest oczywiście istotna, ale stanowi to mniej niż 8% rocznych wydatków zbrojeniowych  deklarowanych przez Państwa na całym świecie".


4.    Co dalej?
• Krajowe zobowiązania do redukcji emisji są dobrowolne. Nie ma ustaleń dotyczących konsekwencji z niewywiązywania się z pierwotnych założeń ograniczenia emisji.   
• Umowa zakłada ocenę postępów w procesie dekarbonizacji po raz pierwszy w 2018 roku. Kolejne rewizje będą przeprowadzane co pięć lat.
• Analitycy zwracają uwagę, że ustalenia dokonane w ostatnich dniach w Paryżu to tylko początek zmian w kierunku świata niskoemisyjnej gospodarki węglowej. Trzeba będzie zrobić znacznie więcej.
• "Paryż jest tylko sygnałem startowym w wyścigu do niskoemisyjnej przyszłości" (WWF-UK).
• „Paryska Umowa to tylko początek wielkich aspiracji i niewiele osób zdaje sobie sprawę jak trudno będzie osiągnąć założone cele" (Narodowe Centrum Oceanografii  Uniwersytetu Southampton)

Rozsądek podpowiada, że póki jedynym mechanizmem regulacji pozostaje dobrowolna deklaracja poszczególnych państw w zakresie limitów emisji, bez konkretnej ścieżki redukcji, trudno być optymistą, że te cele są możliwe do osiągnięcia. (fot, zasoby Nadleśnictwa, tekst: JB).