Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

DYWAN KOKORYCZY KWITNIE

DYWAN KOKORYCZY KWITNIE

Dolina Chochołowska ma krokusy, rezerwat Śnieżycowy Jar w Nadleśnictwie Łopuchówko śnieżyce, a my kokorycz, która łanowo zakwitła w rezerwacie Promenada.

Rezerwat Promenada położony jest na terenie leśnictwa Wełna, w gminie Rogoźno. To stary las dębowo – grabowy, z okazałymi egzemplarzami dębów. Jeden z nich, będący pomnikiem przyrody, ma obwód ponad 7m! Jednak najbardziej spektakularny jest kobierzec kwiatów, który właśnie kwitnie. To kokorycz pusta, która wiosną łanowo występuje w rezerwacie.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu pracuje obecnie nad projektem planu ochrony dla rezerwatu. Ciekawostką jest to, że całość rezerwatu ma zostać objęta ochroną ścisłą. Wszystko po to, aby prowadzić monitoring przyrodniczy, czyli obserwować, oceniać stan i zachodzące zmiany w ekosystemie. Tym samym nie przewiduje się udostępnienia rezerwatu dla celów naukowych, edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych czy sportowych.

Na terenie Nadleśnictwa Oborniki znajduje się szereg miejsc o szczególnych walorach przyrodniczych, które są udostępnione dla ruchu turystycznego. Każdy znajdzie coś dla siebie.