Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Działania ochrony czynnej w toku…

Działania ochrony czynnej w toku…

Jak wiele jesteśmy w stanie zrobić dla ochrony przyrody w Polsce? Jak bardzo zróżnicowane są działania w rezerwatach i obszarach Natura 2000? Czy przynoszą oczekiwane rezultaty? Na te i inne pytania bez problemu mogą odpowiedzieć leśniczowie, którzy nadzorują ich prowadzenie.

Do zagrody w leśnictwie Daniele po raz trzeci zawitały koniki polskie ze stadniny w Sierakowie. Ich przyjazd wiąże się z obowiązkiem realizacji przez Nadleśnictwo zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dąbrowy Obrzyckie. Koniki mają przyczynić się do poprawy stanu siedliska świetlistych dąbrów, zjadając selektywnie różne gatunki roślin i wydeptując fragmenty lasu. Pełną obsługę weterynaryjną zapewniają właściciele stadniny. A my, spacerowicze - przy odrobinie szczęścia możemy spotkać koniki przy ogrodzeniu.

Z kolei w Rezerwacie Dołęga już myślimy o konieczności usunięcia nadmiernie ekspansywnej leszczyny i bzu czarnego. W tym miejscu chronimy jeden ze skrzypów – skrzyp olbrzymi (który de facto ostatnią nowelizacją listy gatunków chronionych nie podlega już ochronie). W Polsce jest to gatunek rzadki, występujący głównie na pogórzu i w północnej części kraju.

Oba zadania będą realizowane ze środków zewnętrznych. Obowiązek finansowania ochrony przyrody w Polsce spoczywa bowiem na instytucjach państwowych, a zatem my jako leśnicy możemy ją realizować ze środków budżetu państwa lub funduszy krajowych i unijnych.

Ochrona przyrody w Polsce to nie tylko wyłączanie pewnych obszarów z użytkowania. To także niezwykle ważna ochrona czynna, bez której niektóre siedliska zniknęłyby bezpowrotnie.