Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Ogłoszenie dla rolnictwa

Ogłoszenie dla rolnictwa

Doświadczyłeś szkód od zwierzyny w swoim gospodarstwie, koniecznie przeczytaj!

Informujemy, że z dniem 1 kwietnia br. weszła w życie ustawa z dnia 22 marca 2018 roku o zmianie ustawy - Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw.

Na podstawie ww. ustawy od dnia 1 kwietnia br. poszkodowani rolnicy kierują zgłoszenia szkód łowieckich do właściwych terytorialnie wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast.