Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

S11 zagrożeniem dla Puszczy Noteckiej

S11 zagrożeniem dla Puszczy Noteckiej

Mimo, że do budowy odcinka drogi ekspresowej S11, biegnącej przez powiat obornicki pozostało jeszcze kilka lat, wzbudza ona szereg kontrowersji. Jeden z wariantów jej przebiegu zakłada przecięcie cennych przyrodniczo terenów wschodniej części Puszczy Noteckiej.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad pracuje nad opracowaniem korytarzy, w których mogłaby przebiegać trasa S11. Rozważanych jest 5 wariantów. Z punktu widzenia przyrodniczego najkorzystniejszy byłby wariant biegnący w pobliżu starej drogi krajowej nr 11. Takie rozwiązanie nie spowodowałoby przecięcia Puszczy Noteckiej w rejonie Jaracza, a tym samym nie doszłoby do izolacji wschodniego fragmentu kompleksu leśnego Nadleśnictwa Oborniki.

Do października 2018 roku można zgłaszać uwagi i punkty sporne w sprawie drogi. Później do dalszych analiz zostaną wybrane dwie albo trzy wersje. W toku całej procedury Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu będzie organem, który zabierze decydujący głos w sprawie oddziaływania planowanej inwestycji na środowisko. Biorąc pod uwagę, że na tym terenie znajdują się dwa rezerwaty przyrody i obszar Natura 2000 można przypuszczać, że uda się odwieść GDDKiA od tego „leśnego” rozwiązania. Warto przypomnieć, że nie tak dawno zakończyła się batalia o powstanie żwirowni w miejscowości Jaracz. RDOŚ w Poznaniu w przygotowanej ekspertyzie jednoznacznie wskazała negatywny wpływ na zasoby przyrodnicze planowanego na tym terenie przedsięwzięcia.  

Mieszkańcy okolicznych wsi są zaniepokojeni propozycjami Inwestora. Przygotowali petycję w tej sprawie i mają nadzieję, że wariant 3 i4 nie będą brane pod uwagę.

Rzecznik poznańskiego oddziału GDDKiA zaznacza, że na tym etapie korytarze mają charakter wstępny i są punktem wyjścia do dalszych prac. Rozważany jest bufor szerokości 500 m, ale docelowo sama trasa zajmie od 60 do 100 metrów szerokości. Zarówno na obecnym etapie jak i na kolejnych poszczególne warianty będą prezentowane i konsultowane społecznie. Ostateczny plan trasy ma być podany w 2020 roku.
Przez Puszczę Notecką przebiegają 3 wyznaczone korytarze, ale każdy w innym stopniu. Atutem spornego wariantu jest najmniejsza długość, odsunięcie od miejsc silnie zabudowanych i dobry kąt przecięcia linii kolejowej. Wariant biegnący przy obecnej drodze krajowej nr 11 może okazać się najkosztowniejszy. Powstaje pytanie, który czynnik przechyli szalę tym razem – środowiskowy czy ekonomiczny. Ale na odpowiedź na to pytanie musimy jeszcze trochę poczekać…