Wydawca treści Wydawca treści

Certyfikaty dobrej gospodarki leśnej

Idea certyfikacji gospodarki leśnej polega na tym, że klient kupujący drewno w certyfikowanej jednostce ma pewność, że pochodzi ono z lasów, w których gospodarka leśna prowadzona jest zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. To niejako społeczna kontrola nad procesem zarządzania lasami.

Uprzejmie informujemy, że lasy Nadleśnictwa Oborniki wchodzące w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu posiadają następujące certyfikaty gospodarki leśnej:

  1. Forest Stewardship Council® (FSC®) - nr SGS-FM/COC-004323 - obowiązuje od 10 kwietnia 2013 roku do 9 kwietnia 2018 roku.
  2. PEFC - nr PL PEFC-15/0245 SGS Polska - obowiązuje od 13 lipca 2015 roku do 12 lipca 2018 roku.