Asset Publisher Asset Publisher

Zurück

Dni Lasu w Obornikach

Dni Lasu w Obornikach

W ubiegły piątek oborniccy leśnicy obchodzili jubileusz 95 - lecia istnienia Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu. To nadrzędna jednostka organizacyjna skupiająca 25 nadleśnictw - tym Nadleśnictwo Oborniki. Do spotkania doszło na strzelnicy myśliwskiej w Dąbrówce Leśnej. Zaproszenie na spotkanie przyjęli przedstawiciele władz samorządowych oraz służby ściśle współpracujące z Nadleśnictwem – Straż i Policja. Byli również obecni ci, którzy w lesie pracują – przedsiębiorcy leśni oraz leśnicy z rodzinami.

95 lat pracy leśników na rzecz lasów to czas rozwoju i zmian dla wielkopolskiego leśnictwa. Zarówno w metodach gospodarowania jak i podstawach prawnych funkcjonowania przedsiębiorstwa. Współczesny model polskich Lasów Państwowych został określony w 1991 roku w ustawie o lasach. To co najważniejsze w tym akcie prawnym to zmiana celów gospodarki leśnej w stosunku do tych, jakimi kierowano się w czasach byłego ustroju. Dominujący przez dziesiątki lat błędny model jednofunkcyjnego lasu surowcowego zastąpiono lasem wielofunkcyjnym i zrównoważonym sposobem gospodarowania. Jedna z ostatnich kluczowych zmian w ustawie o lasach to nałożenie na Lasy Państwowe obowiązku wpłacania do budżetu od 2016 roku 2% wartości przychodów ze sprzedaży drewna. Oznacza to, że każdego roku trafi do budżetu państwa kilkaset milionów złotych. Warto podkreślić w wielu krajach Europy jest dokładnie odwrotnie - leśnictwo jest dotowane przez państwo.

Podczas spotkania Nadleśniczy Włodzimierz Kowal podkreślił rolę dotacji z Unii Europejskiej oraz funduszy krajowych dedykowanych dla leśnictwa. Powiedział, że: „dzięki milionom złotych jakie Nadleśnictwo pozyskało od 2004 roku udało się zmodernizować szkółkę leśną, wybudować ponad 30 km dróg leśnych stanowiących zabezpieczenie pożarowe lasów. Ponadto wybudowano wieżę obserwacyjną z tarasem widokowym w Dąbrówce Leśnej". W ostatnich latach oborniccy leśnicy podjęli również szeroką współpracę z różnymi instytucjami na rzecz Doliny Wełny. Wszystko wskazuje na to, ze właśnie w Obornikach powstanie pierwszy Las Modelowy w Polsce – dobrowolna inicjatywa skupiająca nie tylko leśników, ale przedstawicieli różnych instytucji, organizacji i osób fizycznych wspierających ochronę lokalnej przyrody.

Spotkanie zakończono krótką refleksją o postępie jaki wydarza się we współczesnym świecie, w tym w leśnictwie. „Okazuje się, że najprostsze i najskuteczniejsze rozwiązania wprowadzaliśmy na początku. Każdy kolejny krok komplikuje system i czyni go coraz bardziej powiązanym i kruchym. Rosnąca komplikacja systemu nierzadko przejawia się w paraliżu decyzyjnym urzędów i instytucji nie wspominając o uzależnieniu od systemów komputerowych czy teleinformatycznych" – powiedział Nadleśniczy.