Asset Publisher Asset Publisher

Zurück

Inżynieria w leśnictwie

Inżynieria w leśnictwie

Kształcenie młodych kadr to jedno z ważniejszych wyzwań nie tylko szkolnictwa, ale również leśnictwa. Zwłaszcza w Polsce, gdzie w Lasach Państwowych rozpoczęła się wymiana pokoleniowa kadr. Realizując program współpracy między jednostkami gościliśmy na naszym terenie studentów Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Tematem przewodnim była w tym roku inżynieria leśna jako obszar, który ma duży potencjał rozwojowy.

Planowa inżynieria jest jednym z elementów zrównoważonej gospodarki leśnej warunkująca sprawne wykonywanie zadań gospodarczych. Udostępnienie lasu dla celów ochrony, użytkowania i hodowli lasu odbywa się dzięki odpowiedniej infrastrukturze drogowej. Gospodarowanie wodami z kolei wiąże się z urządzeniami melioracyjnymi. Jest również inżynieria służąca łowiectwu (przejścia dla zwierząt, urządzenia łowieckie), substancji mieszkaniowej oraz turystycznemu zagospodarowaniu lasów.

W tak szerokim ujęciu inżynieria leśna stanowi element leśnictwa, który umożliwia spełnianie przez las wszystkich funkcji począwszy od ekologicznych poprzez społeczne, ochronne i gospodarcze.

Rozwój inżynierii leśnej jest ściśle związany z postępem technologicznym oraz rozwojem nauki i jest szczególnie widoczny w ostatnich latach. Okres ten w Lasach Państwowych jest czasem znaczących inwestycji w drogownictwie i w planowej gospodarce wodnej. Zrealizowano cały szereg inwestycji z wykorzystaniem przede wszystkim środków Unii Europejskiej.

Ukończenie studiów leśnych z tytułem zawodowym inżyniera leśnictwa zobowiązuje młodych leśników do posiadania konkretnej wiedzy i określonych umiejętności. W połączeniu z elementami praktyki daje duża szansę na sprawne i szybkie reagowanie w świecie zmieniających się realiów prowadzenia gospodarki leśnej oraz odpowiednie utrzymanie infrastruktury inżynieryjnej.