Asset Publisher Asset Publisher

Zurück

Wyjaśnienie w sprawie inwestycji w Stobnicy

Wyjaśnienie w sprawie inwestycji w Stobnicy

Od kilku dni w mediach nie ustaje temat budowy w miejscowości Stobnica znajdującej się na terenie Naszego Nadleśnictwa.

W związku z licznymi doniesieniami medialnymi w sprawie budowy nieruchomości w miejscowości Stobnica, w tym wpisem, jaki pojawił się w mediach społecznościowych, Nadleśnictwo Oborniki informuje, że:

  • sprawa gruntu przeznaczonego pod inwestycję od ponad 20 lat nie dotyczy Lasów Państwowych;
  • Nadleśnictwo w wyniku wyroku IV.SA.184/96, IV.SA.496/97 Naczelnego Sądu Administracyjnego z 5 grudnia 1997 roku utraciło nadzór na tym gruntem;
  • plan zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu został uchwalony i opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego nr 357 poz. 6308, stanowiącym załącznik 1 do uchwały nr XIV/143/11 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 21 października 2011 roku;
  • Pan Włodzimierz Kowal, który  figuruje w KRS jako członek Fundacji Fauna Polska, zarejestrowanej 20 stycznia 2017 roku, przeszedł na emeryturę w lipcu 2016 roku i nie jest od tego czasu pracownikiem LP.

Ponadto wyjaśnia się, że Nadleśnictwo Oborniki nie sprawuje nadzoru nad lasami prywatnymi w tym obszarze od ponad 20 lat. Starostwo w Obornikach wykonuje ten obowiązek bezpośrednio. Nadleśnictwo Oborniki nie udostępnia żadnych dróg leśnych pozostających w zarządzie Nadleśnictwa na cele wspomnianej budowy.