Asset Publisher Asset Publisher

Back

Ile mamy dzików w obornickich lasach.

Ile mamy dzików w obornickich lasach.

Inwentaryzacja to ogół czynności zmierzających do szczegółowego spisu stanu określonych składników na dany dzień. Także w lesie określone elementy można policzyć.

Doskonale zdajemy sobie sprawę z faktu, że podejmowanie racjonalnych decyzji wymaga wiarygodnych informacji i danych. Dlatego w najbliższy piątek (21 października br.) leśnicy z Nadleśnictwa Oborniki przeprowadzą inwentaryzację dzików w administrowanych lasach.  Uzyskane wyniki pozwolą stwierdzić, jak liczna jest populacja dzików na tym terenie i czy gospodarka łowiecka wymaga stosownej korekty. Pozostałe jednostki z terenu RDLP w Poznaniu przeprowadzą podobne działania.
Wspomniana akcja będzie całodniowym przedsięwzięciem zapoczątkowanym Decyzją nr 498 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 29 września br. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji dzików w obwodach łowieckich dzierżawionych i wyłączonych z wydzierżawienia. To wspólna akcja Lasów Państwowych i Polskiego Związku Łowieckiego.

(tekst. JB, fot. http://www.publicdomainpictures.net/view-image.php?image=6158&picture=&large=1&jazyk=PL)