Asset Publisher Asset Publisher

Back

Film o wilku już dostępny

Film o wilku już dostępny

Choćbyś życie swe włożył w wilka wychowanie, szkoda trudu; wilk wilkiem i tak pozostanie... Wiele przysłów i powiedzeń o wilku istnieje w różnych językach. A jaka jest prawda o tym gatunku? Obejrzyj wideo.

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią zamieszczamy link do materiału filmowego zarejestrowanego podczas wykładu prof. dr. hab. Henryka Okarmy w Nadleśnictwie Oborniki.

W pierwszej części wystąpienia poznacie Państwo szczegóły biologii i ekologii tego gatunku oraz odpowiedź na pytanie czy wilk jest gatunkiem zagrożonym w Polsce. Druga część to obraz dyskusji jaka wywiązała się po zakończonym wystąpieniu H. Okarmy.

Prof. dr. hab. Henryk Okarma - członek Polskiej Akademii Nauk - jest autorytetem w zakresie badań nad dużymi drapieżnikami (głównie wilk, ryś, niedźwiedź i żbik). Zajmuje się również społecznym wymiarem ochrony i gospodarowania zasobami przyrodniczymi.