Asset Publisher Asset Publisher

Back

Wielka pustka po odejściu Kazimierza Białka

Wielka pustka po odejściu Kazimierza Białka

14 listopada br. żegnaliśmy człowieka, który najtrudniejszą historię naszego narodu przeżył i fakty o niej przekazywał młodemu pokoleniu leśników.

We wtorek 10 listopada 2015 roku odszedł od nas ostatni leśnik - kombatant żyjący na ziemi obornickiej. To wielka strata dla wszystkich. Kazimierz Białek żył 92 lata. Był naszym przyjacielem i nauczycielem historii. Tej historii, którą sam przeżył i doświadczył...

W czasie II Wojny Światowej brał czynny udział w walce z okupantem. W 1939 roku walczył pod Bzurą, gdzie został dwukrotnie ciężko ranny.

Kazimierz Białek w swoim pierwszym podaniu o pracę w Nadleśnictwie Stepnica w 1946 roku tak pisał o swoich marzeniach:
„… od szeregu lat mam zamiłowanie do pracy w lesie. W czasie okupacji nie mogłem zrealizować swych zamiarów (…). Lecz teraz po odzyskaniu niepodległości jedynym moim pragnieniem jest zostać leśnikiem. (…) Służyłem ojczyźnie wtenczas z bronią – chce jej nadal służyć pracą, pracą w lesie, który jest jedną z największych gałęzi gospodarki państwowej".
Dalsze etapy kariery zawodowej realizował w Nadleśnictwach Jarocin, Czeszewo i Czerniejewo. W 1961r podjął pracę w Nadleśnictwie Boruszynek, które 9 lat później zostało połączone z Nadleśnictwem Oborniki. Od tamtego czasu Kazimierz Białek był leśniczym i pracował do maja 1975r odchodząc na rentę inwalidzką.
Był członkiem Zarządu Okręgu Związku Inwalidów Wojennych w Poznaniu i  sekretarzem Zarządu Koła Związku Inwalidów Wojennych w Obornikach. W 2008 r otrzymał stopień wojskowy – porucznika.
Za swoją wieloletnią społeczną i zawodową pracę został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, oraz medalami:
„Za udział w Wojnie Obronnej 1939 – 1945"
„Za zasługi dla Obronności Kraju",
„Za zasługi dla Ligi Obrony Kraju",
„Za zasługi dla Rozwoju Wielkopolskiego Łowiectwa"
„Za zasługi dla Pożarnictwa" .
Został również uhonorowany następującymi odznakami:
- „Weteran Walk o Niepodległość Rzeczpospolitej Polskiej"
-„Zasłużony Działacz Związku Inwalidów Wojennych" ,
- „Zasłużony w Rozwoju Województwa Poznańskiego",
- „Za Zasługi dla Związku Kombatantów RP i byłego Województwa Poznańskiego"
oraz „Zasłużony dla Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego".

Jako leśnik interesował się łowiectwem. Był prawym i etycznym myśliwym. Zawsze pomagał innym kolegom w działaniach łowieckich. Cechował się dużym zaangażowaniem, wiedzą i gotowością do poświęcania czasu na cele społeczne i zawodowe.

Niech pozostanie w naszej pamięci Twoje spojrzenie, spokój, Twój uśmiech. Niech drzewa lasów Puszczy Noteckiej szumią nad Twoją mogiłą w takt sygnału Myśliwskiego Darz Bór.                  
Cześć Twojej pamięci.