Asset Publisher Asset Publisher

Back

Pieniądze unijne po raz kolejny dla Nadleśnictwa Oborniki

Pieniądze unijne po raz kolejny dla Nadleśnictwa Oborniki

Nadleśnictwo Oborniki poszerzy swoją ofertę edukacyjną i przygotuje izbę dydaktyczną na potrzeby osób niepełnosprawnych.

W wyniku realizacji projektu pod nazwą "Windą do lasu" powstanie 5 nowych ofert edukacyjnych na temat zrównowazonego rozwoju, wielofunkcyjnej gospodarki leśnej, ochrony przyrody i zmian klimatycznych, tj.:
1.    warsztaty edukacyjne dla uczniów szkół podstawowych,
2.    zajęcia edukacyjne w izbie edukacyjnej (dedykowane również dla osób niepełnosprawnych),
3.    zajęcia terenowe na nowo przygotowanych ścieżkach dydaktycznych (kierowane do osób niepełnosprawnych),
4.    akcje edukacyjne za pomocą mediów (Internet, telewizja, bilbordy),
5.    akcje edukacyjne podczas imprez masowych.
Rozbudowa budynku o windę, a także zakup urządzeń z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych sprawią, że zajęcia edukacyjne w izbie dydaktycznej i zajęcia terenowe będą dostępne dla osób z dysfunkcją słuchu, wzroku i niepełnosprawnych ruchowo. Ponadto starsi uczestnicy swobodnie dostaną się na drugą kondygnację budynku.

 

Można zapytać: skąd pomysł na realizację projektu?

W naszej ocenie zrozumienie i zaakceptowanie idei zrównoważonego rozwoju i jej pochodnych jest w naszym społeczeństwie na bardzo niskim poziomie. Analiza zjawisk i zachowań ludzkich w ujęciu globalnym pokazuje, że koncepcja ta jest w bardzo początkowej fazie wdrażania (w płaszczyźnie politycznej, gospodarczej, społecznej etc.). Dane statystyczne pokazują, że presja człowieka na środowisko naturalne nie maleje, a konsekwencje ludzkiego działania są bardzo poważne. Chcemy zasygnalizować i skłonić do refleksji nad praktycznymi aspektami zrównoważonej gospodarki leśnej, funkcjami lasu oraz relacją las - człowiek. Tłem treści projektowych będą zmiany klimatyczne i spadek różnorodności biologicznej.  

Realizacja każdych działań na rzecz osób niepełnosprawnych uwrażliwia i przypomina o ich obecności pośród nas. To także pośredni cel naszej inicjatywy.

Nadleśnictwo Oborniki prowadzi zajęcia z zakresu edukacji przyrodniczo – leśnej zarówno w siedzibie nadleśnictwa, jak i w terenie. Z uwagi na bariery architektoniczne (lokalizacja izby na drugim piętrze budynku) oraz brak odpowiednich narzędzi, urządzeń i udogodnień korzystanie z zajęć przez osoby niepełnosprawne nie było możliwe. Wychodząc naprzeciw potrzebom takich osób i wyznając zasadę równości dostępu do edukacji dla całego społeczeństwa, Nadleśnictwo Oborniki postanowiło stworzyć ofertę przyjazną dla osób z dysfunkcjami.

Blisko 900 tys zł na realizację wspomnianych zadań zostało przyznane z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Projekt potrwa do połowy 2020 roku.