Asset Publisher Asset Publisher

Back

Unia Europejska dotuje nowe urządzenia wodne w Obornikach

Unia Europejska dotuje nowe urządzenia wodne w Obornikach

Mała retencja to zdolność do gromadzenia wody w małych zbiornikach lub podpiętrzanie jej w miejscach niewielkich rzek i cieków wodnych i przetrzymywanie przez dłuższy czas w środowisku naturalnym. Wobec coraz częściej pojawiających się okresów suszy zatrzymywanie wody w lasach staje się bardzo istotne.

Przetarg na dokumentację projektowo-kosztorysową obejmującą budowę 76 urządzeń wodnych służących kształtowaniu zasobów wodnych na terenach leśnych został rozstrzygnięty. Projekt ma służyć poprawie stosunków wodnych na terenach nizinnych poprzez spowalnianie odpływu wód ze zlewni. Takie działania w skali kraju pozwolą zmagazynować miliony metrów sześciennych wody. Ponadto będą sprzyjać odtwarzaniu obszarów wodno-błotnych, które zawsze cechuje bogactwo flory i fauny.

Projekty 12 zastawek, 57 progów,
5 przepustów i 2 zbiorników
zostaną przygotowane
do końca przyszłego roku

Słysząc o problemie „deficytu wody” z reguły przychodzą nam na myśl obrazki z dalekich afrykańskich krajów. Nawet jeśli miniony rok jest szczególnie obfity w opady deszczu to musimy mieć świadomość, że podobny niedostatek może dotyczyć również nas. Powagę sytuacji doskonale ilustruje fakt, że zasoby wody pitnej w Polsce są porównywalne z Egiptem. W przeliczeniu na 1 mieszkańca roczny zasób wody słodkiej w Polsce wynosi ok. 1 600 m3, podczas gdy w większości krajów europejskich zasoby te kształtują się na poziomie ok. 5 000 m3/mieszkańca.

Bardzo ważne jest, aby aktywność leśników została właściwie zrozumiana przez lokalne społeczności, zwłaszcza rolników. Duże gospodarstwa rolne często wnioskują o konserwację urządzeń melioracji szczegółowej w celu jak najszybszego odprowadzenia wody z ich terenów. To stoi w zupełnej sprzeczności z nadrzędnym interesem społecznym jakim jest ochrona zasobów wodnych. Tej wrażliwej materii leśnicy będą musieli stawić czoła.

Wspomniane działania będą prowadzone w ramach „Kompleksowego projektu adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Okres jego realizacji przewidywany jest do końca 2022 roku.