Asset Publisher Asset Publisher

Back

Uwaga! Opryski w lesie!

Uwaga! Opryski w lesie!

Na terenie Nadleśnictwa Oborniki w dniach od 17 maja do 20 czerwca 2018 roku planowane jest wykonywanie zabiegu ograniczającego liczebność brudnicy mniszki i strzygoni choinówki z zastosowaniem środków ochrony roślin przy użyciu sprzętu agrolotniczego (samolotu).

Zabieg agrolotniczy ograniczający liczebność populacji brudnicy mniszki i strzygoni choinówki zaplanowany jest na łącznej powierzchni 754,00 ha. Zabieg ten będzie wykonywany przy użyciu środka chemicznego DIMILIN 480 SC.

Na czas wykonywania zabiegu Nadleśnictwo wprowadzi bezwzględny zakaz wstępu do lasu. Obrzeża lasu będą oznaczone odpowiednimi tabliczkami.

Będące przedmiotem zabiegu brudnica mniszka i strzygonia choinówka są groźnym szkodnikiem drzewostanów iglastych. Gąsienice tych owadów żerują w igłach drzew zagrażając trwałości drzewostanów.

Informacja o dokładnym terminie rozpoczęcia zabiegu zostanie zamieszczona na stronie internetowej Nadleśnictwa.  

Szczegółowe pytania prosimy kierować do Nadleśnictwa Oborniki, tel. 61 297 13 02.