Aktualności

W ostatnich dniach listopada Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile we współpracy z Nadnoteckim Instytutem UAM zorganizowała konferencję naukową pod tytułem „Łagodzenie negatywnych skutków zmian klimatycznych – Leśne Gospodarstwa Węglowe. Do udziału w tym wydarzeniu zostało zaproszonych wielu naukowców, ale przede wszystkim uczniów i studentów z regionu.

Wydarzenia

To już 10 konferencja z cyklu Aktywne Metody Ochrony Przyrody w Zrównoważonym Leśnictwie