Wydawca treści Wydawca treści

Formularz zgłoszenia na zajęcia edukacyjne

 

Przed planowanymi w Nadleśnictwie zajęciami grupy zorganizowane proszone są o kontakt telefoniczny w celu ustalenia terminu, a następnie wypełnienie i odesłanie poniższego formularza. Zgłoszenie na zajęcia jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu korzystania z form edukacji przyrodniczo-leśnej prowadzonej w Nadleśnictwie Oborniki.